ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1. ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐಡಿಡಿ 2228 2366(0) / 2203 5085 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 2228 0605
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ವಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾಯದರ್ಶಿ 2225 6045(0) / 2203 4229 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 2220 3092
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ನಾಯಕ ಐಟಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ 2203 4069 / 2203 4070 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 2225 8123
4. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್. ಎಸ್(I/c) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -1 2203 4149
5. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್. ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -2 2203 4768
6. ಶ್ರೀ ಪಾಪಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -1 2203 4130
7. ಶ್ರೀ. ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -2 2203 4063
8. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾಯದರ್ಶಿ 2203 4121
9. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ 2203 4070
10. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ 2203 4070
11. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸೀನೀಯರ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮರ್‌, ಪಿಪಿಪಿ ಕೋಶ 2203 4070
12. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಎ 2203 4145
13. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತ.ಎಸ್.ಎಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಬಿ 2203 4129
14. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಸಿ 2203 4151
15. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಎಂ.ಕೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-ಡಿ 2203 4127

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-10-2019 10:51 AM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department