ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ, ರೈಲು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ವರ್ಷ

ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ

2008 - 2009 ರೂ.481.07 ಕೋಟಿ
2009 - 2010 ರೂ.425.14 ಕೋಟಿ
2010 - 2011 ರೂ.689.30 ಕೋಟಿ
2011 - 2012 ರೂ.760.25 ಕೋಟಿ
2012 - 2013 ರೂ.676.10 ಕೋಟಿ
2013 - 2014 ರೂ.649.04 ಕೋಟಿ
2014 - 2015 ರೂ.637.04 ಕೋಟಿ
2015 - 2016 ರೂ.633.64 ಕೋಟಿ
2016 - 2017 ರೂ.809.68 ಕೋಟಿ
2017 - 2018 ರೂ.789.99 ಕೋಟಿ
2018 - 2019 ರೂ.600.64 ಕೋಟಿ
2019- 2020  ರೂ.516.56 ಕೋಟಿ
 


 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-09-2019 11:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department