ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2021-22

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಇಲಾಖಾ  ವಿವರ

ಇಲಾಖಾ  ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1 ದಾವಣಗೆರೆ -ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿ.ಮೀ.326/10-327 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಗೆ  ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 12.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ  ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 15.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 6.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೂಅಇ 105 ರಾರಾಹೆ 2015, ದಿನಾಂಕ 12.04.2021 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 782.04 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌ (Viability Gap Funding), ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 22.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.69 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು. 26.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
6 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27.04.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.52 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06.07.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.14 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಗದಗ-ವಾಡಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು. 13.07.2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.19 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಮುನೀರಾಬಾದ್‌ (ಗಿಣಿಗೆರ)-ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ (ರಾಯಚೂರು) ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್‌ ಗೇಜ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 13.07.2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಕುರಿತು. 14.07.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.60 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30.07.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌ (Viability Gap Funding), ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 31.08.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.18 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌ (Viability Gap Funding), ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 27.09.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 372.27 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
14 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಕುರಿತು. 29.09.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 253.94 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
15 ಬೀದರ್‌ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29.09.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 229.58 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್‌ ಗೇಜ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 01.10.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 299.24 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿಮೀ 47/400-500 ರಲ್ಲಿ LC ನಂ.34 ರ ಬದಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 21.10.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 294.16 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಕುಮ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿಮೀ 66/200-300 ರಲ್ಲಿ LC ನಂ.52 ರ ಬದಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ. 21.10.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ  284.22 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌ (Viability Gap Funding), ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29.10.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 444.09 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್‌ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ (ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.)‌ ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 12.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 370.31 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Airport Rescue and Fire Fighting Services and Security Equipments  ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

15.11.2021  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 326.54 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
22

ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 345.92 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
23

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 318.92 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 26.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 261.11 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್‌ ಗೇಜ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 26.11.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 315.84 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 26.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 422.12 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29.11.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 799.24 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
28

ಯಲಹಂಕ-ರಾಜನಕುಂಟೆ- ನಡುವಿನ L.C.NO.21 ರ ಬದಲಿಗೆ RoB ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

06.12.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 323.37 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
29

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18.12.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 266.14 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಸಣ್ಣ ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು (TA) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಟೆಕ್ಸಾಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29.12.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 370.66 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಭೆ/ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಜರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಡೆಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30.12.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 247.99 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ದೇಶಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30.12.2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 467.02 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು 07.01.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 694.91 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 10.01.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 190.16 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
35

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  Empowered Group of Secretaries (EGoS) ನ ರಚನೆ , Network Planning Group  (NPG) ಮತ್ತು Technical Support Group (TSU)- ಕುರಿತು

27.01.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 625.21 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (I) 07.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 300.94 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.(II) 07.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 305.95 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 07.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 304.17 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯದ RCS network / ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌  (Viability Gap Funding),  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 14.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 858.28 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Airport Rescue and Fire Fighting Services and Security Equipments  ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 18.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 592.89 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ದೇಶಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21.02.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 463.91 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Airport Rescue and Fire Fighting Services and Security Equipments  ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 03.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 486.71 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ತಿಪಟೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ Km.139/900-140/000 ರ LC 84 ರ ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ (RuB) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 08.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 287.42 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು. 10.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 565.11 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯದ RCS network / ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌  (Viability Gap Funding),  ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 15.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 492.30 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
46

ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.1/600-700 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (LC) ಸಂಖ್ಯೆ 03 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

16.03.2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ 414.79 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
47

ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

16.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 323.54 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 48 ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 16.03.2022 ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ 317.58 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
49 ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಕುಮ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.66/200-300 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (LC) ಸಂಖ್ಯೆ 52 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 17.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ 311.85 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.47/400-500 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (LC) ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 17.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 308.07 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು  ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 17.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 317.50 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು  ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 17.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 340.84 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಕುಮ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.63/900-64/000 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (LC) ಸಂಖ್ಯೆ 49 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 17.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 303.59 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಪಿಪಿಪಿ ಯೊಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು Empanelled Transaction Advisor ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಐಪಿಡಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಇರಿಸುವ ಕುರಿತು. 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 326.15 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
55 ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಭೆ / ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಜರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಡೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 253.59 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 309.31 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 354.64 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 539.00 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ದೇಶಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 21.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 341.96 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ‌ ಏರ್‌ ಲೈನ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಸ್‌  ರಾಜ್ಯದ RCS network / ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌  (Viability Gap Funding),  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 22.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 496.45 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಯಾರ್ಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 64/200-300 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಗೇಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 37 ರ ಬದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28.03.2022 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 257.17 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಕುಮ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.63/900-64/000 ರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (LC) ಸಂಖ್ಯೆ 49 ರ ಬದಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 30.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ  317.65 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
63

ಸೊಲ್ಲಾಪುರ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 546/6 (ನೀಲೂರು ರಿಡ್ಜ್‌ ) ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ

30.03.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಇಲಾಖೆ  228.72 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 64 ಗದಗ-ವಾಡಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30.03.2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಇಲಾಖೆ  483.21 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
65 ಬೀದರ್‌ (ರಕ್ಷಣಾ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿವಿಲ್‌ ಎನ್ ಕ್ಲೇವ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  30.03.2022  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   420.59 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-08-2023 12:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080