ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶಗಳು

https://idd.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Empowered committee GO.pdf

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಇಲಾಖಾ ವಿವರ

ಇಲಾಖಾ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 10.04.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

4.99 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Fire Fighting Services and Security Equipments ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 02.05.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

395.07KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3 ಬೀದರ್ ವಾಯುಪಡೆಯ (ರಕ್ಷಣಾ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.250/3,203,248/2 ಹಾಗೂ 205/2 ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02.05.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 363.86 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಜುಮ್ನಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ RoB ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21.05.2019 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಮುನೀರಾಬಾದ್‌ (ಜಿನಿಗೆರೆ)-ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರ (ರಾಯಚೂರು) ಹೊಸ ಬ್ರಾಡ್‌ ಗೇಜ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಯೋಜನೆ-ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 29.05.2019 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 3.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿ.ಜಿ.ಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 30.05.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 407.99 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ “ನೋ-ಫ್ರಿಲ್” ಗ್ರೀನ್‍ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 07.06.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 497.82 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (ಪಿಪಿಪಿ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 17.10.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.85MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಎಂಪೋವರ್ಡ್‌ ಕಮಿಟಿಯ ರಚನೆ 13.11.2019 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.71MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೆ|| ರೈಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 01.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.91MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 03.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.94 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌  ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.79 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಬೀದರ್‌ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 16.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ- ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್-ವೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  16.01.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.40 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿ.ಜಿಎಫ್‌ (Viability Gap Funding) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06.02.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.61 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಶಿವಮೊಗ್ಗಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-೧) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೆ|| ರೈಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ ನೋಟ್‌ ಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 06.02.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.93 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17 ಬೀದರ್‌ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು.  19.02.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 18 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಕುರಿತು. 05.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.41 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ -7 ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್‌ ಇಂಟರ್‌ ಚೇಂಜ್‌ Ramp ಗಳ  ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 13.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.15 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿ.ಜಿಎಫ್‌ (Viability Gap Funding) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 13.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.74 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ (BSBP) ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  16.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ “ನೋ-ಫ್ರಿಲ್” ಗ್ರೀನ್‍ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆ|| ರೈಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  17.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.00 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 20.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.56 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌ (RCS-UDAN) ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ವಿ.ಜಿಎಫ್‌ (Viability Gap Funding) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  27.03.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06.06.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 6.70 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಿಪಿಪಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ 10.06.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 4.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌  ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  17.06.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.01 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 23.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.67 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Fire Fighting Services and Security Equipments ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 24.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.93 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌  ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 24.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು. 28.07.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.86 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು. 04.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 1.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ- ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಅಇ 97 ರಾರಾಹೆ 2019. 11.08.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.47 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್‌ ಫಂಡ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05.01.2018 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20.08.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.66 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
36 ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 479/1 ರಲ್ಲಿ 01-28 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆ:65/2013 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 20.08.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
37 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ / ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 24.08.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.76 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
38 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 24.08.2020 ಕನ್ನಡ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 3.95 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಂ.47, ಕಿ.ಮೀ 55/2-3 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪರಿಷೃತ ಅಂದಾಜು ವಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. 19.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.48 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುರ್ಗ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 25.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 3.23 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಕುರಿತು. 26.08.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.27 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಕುಮ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.66/200-300 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಸಿ. ನಂ 52 ರ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 27.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.28 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.47/400-500 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಸಿ. ನಂ 34 ರ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 27.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.29 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಕುಮ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಿ.ಮೀ.63/900-64/000 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಸಿ. ನಂ 49ರ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 27.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಂ.47, ಕಿ.ಮೀ 55/2-3 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು. 28.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 2.54 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
46

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಏರ್‌ ಶೋ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

04.09.2020

 

 

 

 

05.09.2020

ಕನ್ನಡ‌

 

 

 

 

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

ಇಲಾಖೆ

3.95 MB

 

 

 

 

1.37 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

 

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

47

ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

07.09.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

2.18 MB

ಡೌನ್ಲೂಡ್

48

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌  ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

08.09.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

3.08 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

49

ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.64/200-300 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಸಿ. ನಂ 37ರ ಬದಲು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

25.09.2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಇಲಾಖೆ

2.18 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

50

ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಶಿಕಾರಿಪುರ-ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29.09.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

2.07 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

51

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ – ಉಡಾನ್ ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ Fire Fighting Services and Security Equipments ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

07.10.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

2.02 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

52

ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

07.10.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

1.40 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

53

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ- ಉಡಾನ್‌  ರಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

08.10.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

2.68 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

54

BIAL ಜೊತೆಗಿನ ಕನ್ಸೆಷನ್‌ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16.10.2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಇಲಾಖೆ

2.26 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

55

ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 2ನೇ ರನ್‌ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28.10.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

2.21 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

56

ಮಾರ್ಪಾಡು  ಆದೇಶ : ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೂಅಇ 153 ರಾಅವಿ 2014, ದಿನಾಂಕ:04.11.2020ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು.

07.11.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

1.25 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

57

ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಭೆ / ಸಮಾರಂಭಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಜರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಡೆಕ್‌ ಸಂಸ್ಥಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

23.11.2020

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

1.83 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-11-2020 02:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ