ಇಲಾಖಾ ವರದಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ವರದಿಗಳು

ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-19

 

2018-19

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

422.17 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 02 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ 2019-20    2019-20  

ಕನ್ನಡ

 ಇಲಾಖೆ  714.87 KB    ಡೌನ್ಲೋಡ್

 03

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2019-20    2019-20  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  849.46 KB    ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ 2020-21   2020-21 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 653.05 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-06-2020 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: IDD Department